Home

Hulp bij Arbeidsongeschiktheid

Hulp bij Arbeidsongeschiktheid is hét platform dat u via één loket ondersteuning biedt op zaken die u moet organiseren als u arbeidsongeschikt raakt. Zowel voor werkgevers als werknemers is Hulp bij Arbeidsongeschiktheid beschikbaar.

Naast de begeleiding van het verzuim- en re-integratietraject biedt Hulp bij Arbeidsongeschiktheid specifieke ondersteuning voor slachtoffers van een ongeval. Bent u betrokken geraakt bij een ongeval en kunt u als gevolg van het door u opgelopen letsel uw werk niet doen?  Of bent u werkgever en bent u gedupeerd omdat een medewerk(st)er een ongeluk heeft gehad? Wij bieden rechtshulp aan zowel het slachtoffer als de werkgever. Zowel bij kortdurend verzuim als bij (dreigend) langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Onze ondersteuning is erop gericht slachtoffers en werkgevers zo te helpen dat er een situatie ontstaat waarin iemand het werk kan hervatten of aan passend werk wordt geholpen en de letselschade, de loonschade en de kosten van de verzuimbegeleiding worden  verhaald op de aansprakelijke partij.

Ziekteverzuim na een ongeval? Meldt de situatie dan direct aan bij onze helpdesk via 088-4560123 of regel de schademelding via onze verzuimregistratie.